สโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์
The srinavamin Scout Association

 
ทางสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์ เปิดอบรม 1. A.L.T.C. 2. A.T.C. 3. การบันเทิองในกองลูกเสือ ในเดือน ตุลาคม 2556 รายละเอียดด้านล่าง
 
 
 

พระราชบัญญัิติ ลูกเสือ ๒๕๕๑

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
งานลูกเสือในสถานศึกษา


 

 

 

 

 


  ประชาสัมพันธ์

ตารางงาน

23 มีนาคม 2557 ประชุมคณะกรรมการสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์ เวลา 13.00 น. ณ สมาคมสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์ ที่ตั้ง มูลนิธิวัดปากบ่อ ซอยอ่อนนุช 35 สุขุมวิท 77 

(รอกำหนดวันที่แน่นอน) เมษายน 2557 สัมมนาหลักสูตรลูกเสือให้กับโรงเรียนนภสร ปทุมธานี

9 - 15 พ.ค. 2557 A.T.C. ให้กับ สาธิตรามคำแหง แผนกปฐม สถานที่ ค่ายสุทธิสุริโสภา (ค่ายโรงเรียนราชินีบน)

17 พ.ค. 2557 สัมมนาหลักสูตรลูกเสือให้กับโรงเรียนทิพพากรวิทยาการ ปทุมธานี

ทางสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์กำลังยกวิทยะฐานะ
ให้เป็น สมาคมสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์ และต้องการสมาชิก
เพื่อร่วมอุดมการณ์ในการพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางลูกเสือท้งในด้านหลักสูตร
กิจกรรมการเรียนการสอน อุปกรณ์การสอน และอื่นๆ
ต้องการเป็นสมาชิกติดต่อ นายกสโมสรฯ
เบอร์โทร อ .ธนดล วงคติ (อ.วีระ) 085-6655547

กิจกรรมผจญภัยและบุกเบิกสำเร็จเรียบร้อยไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์ของทางสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์
ในงานชุมนุมลูกเสืออาเซียนทั้งที่ ๔ ไทยเป็นเจ้าภาพ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธทางสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์ขอขอบคุณทางคณะผู้จัดและคณะกรรมการ
กิจกรรม ที่ทุ่มเทแรงกายและใจ ในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ ไปด้วยดี ไม่มีอุบัติเหตุใด มีแต่รอยยิ้มและความภาคภูมิใจกับมายังสโมสรฯ

ดูภาพกิจกรรม

อัลบัมที่ 1 / อัลบัมที่ 2

 

รายละเอียดเบื้องต้น

  • อบรมให้ฟรี ที่โรงเรียนของท่าน
  • ผู้เข้าร่วมเป็นครูผู้สอนลูกเสือ บุคลากรทางลูกเสือของโรงเรียน
  • แจ้งและขออนุญาตผู้บริหารโรงเรียน หรือ ผู้รับใบอนุญาต
  • กำหนดวันและเวลา ล่วงหน้าครับ
  • เตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ 

ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้งและขอตัวงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน

โปรด download ด่วน !!!!!! คลิกเลย

สำหรับการอบรมครั้งต่อไป ในปี 2557 แล้วเจอกันนะครับ

โปรดติดตาม

1. ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C. Basic Unit Leader Training Course)

2. ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C = Advance Unit Leader Training Course)

3. ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C. Assistance Leader Trainers Course)

ประมวลภาพการฝึกอบรมที่ผ่านมา

ภาพการอบรมนายหมู่ ณ โรงเรียนสารวิทยา โดยสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์
ระหว่างวันที่ 25 -26 กันยายน 2556

 

อบรม B.T.C. วิชาผู้กํากับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดปากบ่อ อ่อนนุช 35 กทม.
ระว่างวันที่ 10 - 12 สิงหาคม 2556

ดูภาพการฝึกอบรมต่อได้ที่ facebook

คลิกดูภาพ อัลบั้ม 1

คลิกดูภาพ อัลบั้ม 2

คลิกดูภาพ อัลบั้ม 3 อันนี้ไม่มีในแผ่น dvd ที่แจกให้

 

การฝึกอบรมสัมมนาคณะครูโรงเรียนเพ็ญพัฒนา จังหวัดลพบุรี เพื่อทบทวนกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี วันที่ 3 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

ติดตามต่อได้ที่ facebook กดคลิก

 


การอบรม A.L.T.C ที่ผ่านมา รุ่น 612 เมษายน 2554

การอบรม A.T.C. ที่ผ่านมา 16-22 ต.ค.53 ณ ค่ายเพชรรัชต์

ร่วมยินดีกับ การอบรมขั้นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยในการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ รุ่นที่ ๕๗๙

ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราช จังหวัดชลบุรี๔-๑๐ ต.ค. ๒๕๕๓ ทั้ง ๔๕ ท่าน

โดยมี อ.สมมาต สังขพันธ เป็นผู้อำนวยการฝึก
อ.ธนดล วงษ์คติ(วีระ)
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2553

เปิดสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์ ณ โรงเรียนปัญญาวิทยา

 

ดาวน์โหลด font ไทยสารบัญ download สำหรับใช้กับโครงการเพราะใช้ font ไทยสารบัญ

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองหรือโดยโอนเงินเข้าบัญชี 
สโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์     ธนาคารไทยพาณิ ชย์
 สาขาลาดกระบัง ตลาด 99
เลขที่บัญชี 200-222348-6  ประเภทออมทรัพย์
ส่งใบสมัครมาพร้อมกับ  สำเนาใบนำฝากเงินชำระค่าอบรม    ส่งมาที่ 
สโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์    43/504  ซ.ลาดกระบัง 14/1  ถนนอ่อนนุช  แขวงราชาเทวะ 
เขตบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 10540
หรือ เบอร์โทรสาร
 02-7278496 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  085-665-5547, 086-55 2-1456

ติดต่อได้ที่ อ.ธนดล วงคติ (อ.วีระ) 085-6655547
อ. คณินธนันทน์ ยะอนันต์ 086-7724074
อ.อนันต์ ปานคลัง 081-9018929


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ข่าวสโมสร
 

จำนวนผู้เข้าชม