สมาคมสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์
The srinavamin Scout Association

 
 
 ทางสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์ ได้ยกระดับขึ้นเป็นสมาคมสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์ ณ บัดนี้ พร้อมพัฒนากิจการลูกเสือไทย
 

พระราชบัญญัิติ ลูกเสือ ๒๕๕๑

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
งานลูกเสือในสถานศึกษา


 

แนะนำคณะผู้บริหาร

ในสมาคมสโมสรศรีนวมินทร์

คณะผู้บริหาร

อ.ธนดล วงคติ
นายกสมาคมสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์

นางวริศรา  วงคติ

เลขาธิการ

อุปนายก ฝ่ายบริหาร

บาทหลวง ชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร

อุปนายก วิชาการ

นายประธาน เสนีย์วงศ์

ณ อยุธยา

อุปนายกฝ่ายบริการ

นางศรัณย์กร  สิริปทุมรัตน

 

ติดต่อ

อ.ธนดล วงคติ (อ.วีร ะ)
085-6655547
อ.คณินธนันทน์ ยะอนันต์
086-7724074
อ.อนันต์ ปานคลัง
081-9018929

 

 

 

 

 


  ประชาสัมพันธ์

ข่าวแจ้งให้ทราบ

เรียนผู้รับการฝึกอบรม
A.L.T.C. 3 ท่อนจากสมาคมสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์ไปแล้วนั้น ผลงานยังไม่ครบ 6 ครั้ง ให้ติดต่อที่ อาจารย์ธนดล โดยด่วน !!

โทร. 085-665-5547

 

ในเดือน ต.ค. 2558

เปิดอบรม A.L.T.C. และ A.T.C. สำรอง ,สามัญ , สามัญรุ่นใหญ่

โปรดติดตาม

 

เปิดอบรม ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C. Basic Unit Leader Training Cours B.T.C. )

สมาคมสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์ โดย ท่านอาจารย์ธนดล วงคติ (อ.วีระ วงคติ ชื่อเดิม) 
เปิดอบรม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น
ประเภท 
1. วิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น 
2. วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
3. วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคมถึง 1 มิถุนายน 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 12/1 หมู่ 4 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทร 02 -191- 0515 FAX . 02- 987- 8187 ติดต่อสอบถาม โทร. 085-665-5547, 086-552-1456

ค่าอบรมคนละ 1,300 บาท
ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการ / หนังสือน

 

ตารางงาน

งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ ๒๐

ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘
ทางสมาคมสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์ ได้รับเกียรติให้รับผิดชอบกิจกรรมผจญภัย

แล้วพบกันนะครับ

 


1.งานชุมนุมลูกเสือสำรองครั้งที่ ๑ (1st CUB CAN DO) ณ โรงเรียนเพื่องฟ้าลำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีในวันเสาร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘โดยสมาคมสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์
สนใจติดต่อ นายธนดล วงคติ (อ.วีระ) 085-6655547 นายกสมาคมสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์

ดาวน์โหลดเอกสาร Download [file 1 / file 2 / file 3 / file 4]

2. งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ครั้งที่ 20th ระหว่างวันที่ 23-27 พ.ย. 2557 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี ทางสมาคมสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์ได้รับเกียรติ ให้จัดกิจกรรมบุกเบิก ในงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติในครั้งนี้ แล้วพบกัน

ตารางฝึกอบรม

สมาคมสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์ เปิดการฝึกอบรม A.L.T.C. / A.T.C. สามท่อนและสองท่อน
1. ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิช าผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C. Assistance  Leader Trainers Course) เดือน ตุลาคม 2558 ยังไม่กำหนด
2. ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C = Advance Unit Leader Training Coure)
ณ ค่ายลูกเสือฉเพชรรัชต์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เดือน ตุลาคม 2558

ติดต่อได้ที่ อ .ธนดล วงคติ (อ.วีระ) 085-6655547 นายกสมาคมสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์

 

สมาคมสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์ต้องการสมาชิก
เพื่อร่วมอุดมการณ์ในการพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางลูกเสือท้งในด้านหลักสูตร
กิจกรรมการเรียนการสอน อุปกรณ์การสอน และอื่นๆ
ต้องการเป็นสมาชิกติดต่อ นายกสโมสรฯ
เบอร์โทร อ .ธนดล วงคติ (อ.วีระ) 085-6655547

 

รายละเอียดเบื้องต้น

  • อบรมให้ฟรี ที่โรงเรียนของท่าน
  • ผู้เข้าร่วมเป็นครูผู้สอนลูกเสือ บุคลากรทางลูกเสือของโรงเรียน
  • แจ้งและขออนุญาตผู้บริหารโรงเรียน หรือ ผู้รับใบอนุญาต
  • กำหนดวันและเวลา ล่วงหน้าครับ
  • เตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ 

 

กิจกรรมผจญภัยและบุกเบิกสำเร็จเรียบร้อยไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์ของทางสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์
ในงานชุมนุมลูกเสืออาเซียนทั้งที่ ๔ ไทยเป็นเจ้าภาพ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธทางสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์ขอขอบคุณทางคณะผู้จัดและคณะกรรมการ
กิจกรรม ที่ทุ่มเทแรงกายและใจ ในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ ไปด้วยดี ไม่มีอุบัติเหตุใด มีแต่รอยยิ้มและความภาคภูมิใจกับมายังสโมสรฯ

ดูภาพกิจกรรม

อัลบัมที่ 1 / อัลบัมที่ 2

ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้งและขอตัวงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน

โปรด download ด่วน !!!!!! คลิกเลย

ประมวลภาพการฝึกอบรมที่ผ่านมา

ภาพการอบรมนายหมู่ ณ โรงเรียนสารวิทยา โดยสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์
ระหว่างวันที่ 25 -26 กันยายน 2556

 

อบรม B.T.C. วิชาผู้กํากับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดปากบ่อ อ่อนนุช 35 กทม.
ระว่างวันที่ 10 - 12 สิงหาคม 2556

ดูภาพการฝึกอบรมต่อได้ที่ facebook

คลิกดูภาพ อัลบั้ม 1

คลิกดูภาพ อัลบั้ม 2

คลิกดูภาพ อัลบั้ม 3 อันนี้ไม่มีในแผ่น dvd ที่แจกให้

 

การฝึกอบรมสัมมนาคณะครูโรงเรียนเพ็ญพัฒนา จังหวัดลพบุรี เพื่อทบทวนกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี วันที่ 3 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

ติดตามต่อได้ที่ facebook กดคลิก

 


การอบรม A.L.T.C ที่ผ่านมา รุ่น 612 เมษายน 2554

การอบรม A.T.C. ที่ผ่านมา 16-22 ต.ค.53 ณ ค่ายเพชรรัชต์

ร่วมยินดีกับ การอบรมขั้นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยในการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ รุ่นที่ ๕๗๙

ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราช จังหวัดชลบุรี๔-๑๐ ต.ค. ๒๕๕๓ ทั้ง ๔๕ ท่าน

โดยมี อ.สมมาต สังขพันธ เป็นผู้อำนวยการฝึก
อ.ธนดล วงษ์คติ(วีระ)
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2553

เปิดสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์ ณ โรงเรียนปัญญาวิทยา

 

ดาวน์โหลด font ไทยสารบัญ download สำหรับใช้กับโครงการเพราะใช้ font ไทยสารบัญ

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองหรือโดยโอนเงินเข้าบัญชี 
สโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์     ธนาคารไทยพาณิ ชย์
 สาขาลาดกระบัง ตลาด 99
เลขที่บัญชี 200-222348-6  ประเภทออมทรัพย์
ส่งใบสมัครมาพร้อมกับ  สำเนาใบนำฝากเงินชำระค่าอบรม    ส่งมาที่ 
สโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์    43/504  ซ.ลาดกระบัง 14/1  ถนนอ่อนนุช  แขวงราชาเทวะ 
เขตบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 10540
หรือ เบอร์โทรสาร
 02-7278496 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  085-665-5547, 086-55 2-1456

ติดต่อได้ที่ อ.ธนดล วงคติ (อ.วีระ) 085-6655547
อ. คณินธนันทน์ ยะอนันต์ 086-7724074
อ.อนันต์ ปานคลัง 081-9018929


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


กิจกรรมของเรา

กิจกรรมลูกเสือ ในงาน “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ
๑๒ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสมาคมสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์

กิจกรรมลูกเสือ ในงาน "มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ"
โดย คสช. รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือโดนสมาคมสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์
ณ ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๗ ก.ค. ๒๕๕๗

ไกลแค่ไหนเราก็ไปสัมมนาให้ สัมมนาหลักสูตรลูกเสือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอนโรงเรียนปายวิทยา
๒๒ - ๒๗ ก.ค. ๒๕๕๗

 

จัดกิจกรรมให้กับ ลูกเสือ กศน. - ชมรมผู้สูงอายุ ในเขตสวนหลวง ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดปากบ่อ
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ด้วยความยินดีในกิจกรรมผจญภัย สำเร็จด้วยความสนุกสนาน

และได้รับความรู้ในทักษะทางลูกเสือ มิตรภาพ แด่พี่น้อง งานชุมนุมลูกเสือ กศน. ครั้งที่ 2

ดูภาพกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ กศน. คลิกเลยครับ

ยินดีกับผู้รับการอบรม B.T.C. สามัญ-สามัญรุ่นใหญ่ ด้วยความสนุกสนานและได้รับความรู้กันเต็มที
12 - 14 ก.ค. 2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ

ดูภาพกิจกรรม

สำหรับไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับการอบรม A.T.C.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
ระหว่างวันที่ 9 -15 พ.ค. 2557 ณค่ายสุทธสิริโสภา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ดร.ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์ ผู้บังคับการค่ายชุมนุม เป็นเกียรติอย่างยิ่งได้มาเยี่ยมชมกิจกรรมผจญภัย
และบุกเบิกในงานชุมนุมลูกเสืออาเซียนครั้งที่ ๔ ทางสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

สัมมนาทบทวนกิจกรรมลูกเสือ
ณ โรงเรียนสงข์อ่ำวิทยา ปทุมธานี
เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2556
โดยคณะทีมงานสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

ด้วยความยินดีกับการฝึกอบรม A.T.C. สามัญ 10/2556 สามัญรุ่นใหญ่ 11/2556 เป็นไปด้วยความน่ายินดี ระหว่างวันที่ 13 - 19 ต.ค. 2556 ณ ค่ายลูกเสือเพชรรัชต์ จ.สระบุรี

ภาพชุดที่ 1 (แบบไม่ตัด)

ภาพชุดที่ 2 (แบบไม่ตัด)

 

สำเร็จไปได้ด้วยดี A.T.C.สามัญ-สามัญรุ่นใหญ่ระหว่างวันที่
28 ก.ย.-4 ต.ค. 56 ณ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ จ.เพชรบูรณ์

ดูรูปภาพต่อได้ที่นี่ คลิกเลย

 

ด้วยทางโรงเรียนสารวิทยา ให้ทางสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์จัดอบรมนายหมู่ให้กับทางโรงเรียนสารวิทยา
ได้ผลตอบรับบจากลูกเสือ - เนตรนารี ดีมากและขอบพระคุณทางโรงเรียนสารวิทยาที่ให้ความไว้วางใจ
สโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์เรื่อยมา
ระหว่างวันที่ 25 -26 กันยายน 2556

 

ทางสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์ กำลังจัดทำ CD บทสวดมนต์ ให้กับเพื่อนๆ สมาชิกและผู้รับการอบรม ฟรี!!! ผู้ใดจะร่วมทำบุญเชิญนะครับ

ทางสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์ กำลังจัดทำแผ่นพับบทสวดมนต์ เพื่อแจกให้กับทางสมาชิก และผู้รับการอบรม ใครสนใจร่วมทำบุญติดต่อได้ที่ นายกสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์ โดยตรง

 

ผ่านไปด้วยรอยยิ้มแล้วความรู้ที่ได้รับจากการอบรม B.T.C. วิชาผู้กํากับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดปากบ่อ อ่อนนุช 35 กทม.ระว่างวันที่ 10 - 12 สิงหาคม 2556

ติดตามชมรูปได้ที่ facebook สโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์

คลิกดูภาพ อัลบั้ม 1

คลิกดูภาพ อัลบั้ม 2

คลิกดูภาพ อัลบั้3

(ไม่มีในแผ่นที่แจกให้)

ด้วยทางโรงเรียนเพ็ญพัฒนา จังหวัด ลพบุรี ได้จัดฝึกอบรมสัมมนาคุณครูทั้งโรงเรียนเพื่อทบทวนกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับผลตอบรับที่ดีมาก โดยทีมงาน สโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ด้วยทางโรงเรียนภรวิชญ์ จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดฝึกอบรมสัมมนาทบทวนกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ให้กับคณะคุณครูและคุณครูโรงเรียนข้างเคียง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้ผลตอบรับที่ดีมาก โดยทีมงานสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ด้วยทางโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ได้จัดฝึกอบรมสัมมนาทบทวนกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ประเภท สำรอง ในวันที่ 22 มิถุนายน 2556 มีโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ผลการตอบรับที่ดีมาก โดยทีมงานสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์และคณะ ขอขอบคุณมา

 

ด้วยทางโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ได้จัดฝึกอบรมสัมมนาทบทวนกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ประเภทสามัญ และ สามัญรุ่นใหญ่ ในวันที่ 29 มินายน 2556 มีโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ผลการตอบรับที่ดีมาก โดยทีมงานสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์และคณะ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

 

 

ด้วยทางโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ได้จัดฝึกอบรมสัมมนาทบทวนกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับผู้บริหารโรงเรียน ณ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ผลการตอบรับที่ดีมาก โดยทีมงานสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์และคณะ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

งานสำเร็จไปด้วยความเรียบร้อย
สำหรับกิจกรรมเดินทางทางไกล
ที่สโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์รับผิดชอบ
ในงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 19
ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

สโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์
ขอแสดงความดีใจกับความสำเร็จของ
อ.ธนชัย สายแขก
ได้รับเครื่องหมาย วูดแบดจ์ 4 ท่อน

 

สโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์
เปิดรับสมัคร พี่น้องลูกเสือ เพื่อนผู้ร่วมอดุมการณ์ เพื่อกิจการลูกเสือ สนใจเข้าร่วมสมัครเป็น
1. คณะกรรมการบริหารสโมสร
2. ฝ่ายสนับสนุน
3.วิทยากร ในการฝึกอบรมลูกเสือและผู้กำกับ
4. สมาชิกสโมสร
ติดต่อและรับเอกสารและสมัครเป็นสมาชิก
ได้ที่
อ.ธนดล วงคติ หรือ (อ.วีระ ชื่อเดิม)
085-6655547
นายกสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์

อ.อนันต์ ปานคลัง
081-9018929

อ.คณินธนันทน์ ยะอนันต์
089-1469069

จำนวนผู้เข้าชม