กลุ่ม สโมสร

pageสโมสร

 

แนะนำคณะผู้บริหาร

ในสมาคมสโมสรศรีนวมินทร์

คณะผู้บริหาร

อ.ธนดล วงคติ
นายกสมาคมสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์

นางวริศรา  วงคติ

เลขาธิการ

อุปนายก ฝ่ายบริหาร

บาทหลวง ชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร

อุปนายก วิชาการ

นายประธาน เสนีย์วงศ์

ณ อยุธยา

อุปนายกฝ่ายบริการ

นางศรัณย์กร  สิริปทุมร

 

อาร์ม สโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์

หมวกที่ระลึกของสโมสร

ติดต่อสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์

นายกสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์

เบอร์ อ .ธนดล วงคติ

( อ.วีระ) 085-6655547

เปิดอบรม ในเดือน เมษายน 2559

1.เปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ขั้นความรู้ชั้นสูง ประเภท สามัญ สามัญรุ่นใหญ่
(A.T. C Advance Unit Leader Training Course)
ระหว่างวันที่ 19-25 เมษายน 2559
ณ ค่ายลูกเสือเพชรรัชต์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท

ดาวน์โหลดเอกสาร

file pdf โครงการพร้อมใบสมัคร
หนังสือนำ

file scan เป็นรูป พิมพ์ได้เลย

หนังสือนำ
โครงการ แผ่น 1
โครงการ แผ่น 2
ใบสมัคร

ติดต่อสอบถาม โทร. 085-665-5547, 086-552-1456 โดยตรง

 

ข่าวแจ้งให้ทราบ

เรียนผู้รับการฝึกอบรม 
A.L.T.C. 3 ท่อนจากสมาคมสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์ไปแล้วนั้น
ผลงานยังไม่ครบ 6 ครั้ง ให้ติดต่อที่ อาจารย์ธนดล โดยด่วน !!

โทร. 085-665-5547

 

สมาคมสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์ต้องการสมาชิก
เพื่อร่วมอุดมการณ์ในการพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางลูกเสือท้งในด้านหลักสูตร
กิจกรรมการเรียนการสอน อุปกรณ์การสอน และอื่นๆ
ต้องการเป็นสมาชิกติดต่อ นายกสโมสรฯ
เบอร์โทร อ .ธนดล วงคติ (อ.วีระ) 085-6655547

รายละเอียดเบื้องต้น

  • อบรมให้ฟรี ที่โรงเรียนของท่าน
  • ผู้เข้าร่วมเป็นครูผู้สอนลูกเสือ บุคลากรทางลูกเสือของโรงเรียน
  • แจ้งและขออนุญาตผู้บริหารโรงเรียน หรือ ผู้รับใบอนุญาต
  • กำหนดวันและเวลา ล่วงหน้าครับ
  • เตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ 

 

กิจกรรมลูกเสือ ในงาน “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ
๑๒ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสมาคมสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์

กิจกรรมลูกเสือ ในงาน "มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ"
โดย คสช. รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือโดนสมาคมสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์
ณ ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๗ ก.ค. ๒๕๕๗

ไกลแค่ไหนเราก็ไปสัมมนาให้ สัมมนาหลักสูตรลูกเสือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอนโรงเรียนปายวิทยา
๒๒ - ๒๗ ก.ค. ๒๕๕๗

 

จัดกิจกรรมให้กับ ลูกเสือ กศน. - ชมรมผู้สูงอายุ ในเขตสวนหลวง ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดปากบ่อ
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

สัมมนาทบทวนกิจกรรมลูกเสือ
ณ โรงเรียนสงข์อ่ำวิทยา ปทุมธานี
เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2556
โดยคณะทีมงานสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

 

ด้วยความยินดีกับการฝึกอบรม A.T.C. สามัญ 10/2556 สามัญรุ่นใหญ่ 11/2556 เป็นไปด้วยความน่ายินดี ระหว่างวันที่ 13 - 19 ต.ค. 2556 ณ ค่ายลูกเสือเพชรรัชต์ จ.สระบุรี

ภาพชุดที่ 1 (แบบไม่ตัด)

ภาพชุดที่ 2 (แบบไม่ตัด)

 

สำเร็จไปได้ด้วยดี A.T.C.สามัญ-สามัญรุ่นใหญ่ระหว่างวันที่
28 ก.ย.-4 ต.ค. 56 ณ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ จ.เพชรบูรณ์

ดูรูปภาพต่อได้ที่นี่ คลิกเลย

 

ด้วยทางโรงเรียนสารวิทยา ให้ทางสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์จัดอบรมนายหมู่ให้กับทางโรงเรียนสารวิทยา
ได้ผลตอบรับบจากลูกเสือ - เนตรนารี ดีมากและขอบพระคุณทางโรงเรียนสารวิทยาที่ให้ความไว้วางใจ
สโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์เรื่อยมา
ระหว่างวันที่ 25 -26 กันยายน 2556

 

ดูภาพกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ กศน. คลิกเลยครับ

ยินดีกับผู้รับการอบรม B.T.C. สามัญ-สามัญรุ่นใหญ่ ด้วยความสนุกสนานและได้รับความรู้กันเต็มที
12 - 14 ก.ค. 2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ

ดูภาพกิจกรรม

สำหรับไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับการอบรม A.T.C.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
ระหว่างวันที่ 9 -15 พ.ค. 2557 ณค่ายสุทธสิริโสภา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ดร.ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์ ผู้บังคับการค่ายชุมนุม เป็นเกียรติอย่างยิ่งได้มาเยี่ยมชมกิจกรรมผจญภัย
และบุกเบิกในงานชุมนุมลูกเสืออาเซียนครั้งที่ ๔ ทางสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

สัมมนาทบทวนกิจกรรมลูกเสือ
ณ โรงเรียนสงข์อ่ำวิทยา ปทุมธานี
เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2556
โดยคณะทีมงานสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

ด้วยความยินดีกับการฝึกอบรม A.T.C. สามัญ 10/2556 สามัญรุ่นใหญ่ 11/2556 เป็นไปด้วยความน่ายินดี ระหว่างวันที่ 13 - 19 ต.ค. 2556 ณ ค่ายลูกเสือเพชรรัชต์ จ.สระบุรี

ภาพชุดที่ 1 (แบบไม่ตัด)

ภาพชุดที่ 2 (แบบไม่ตัด)

 

สำเร็จไปได้ด้วยดี A.T.C.สามัญ-สามัญรุ่นใหญ่ระหว่างวันที่
28 ก.ย.-4 ต.ค. 56 ณ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ จ.เพชรบูรณ์

ดูรูปภาพต่อได้ที่นี่ คลิกเลย

 

ด้วยทางโรงเรียนสารวิทยา ให้ทางสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์จัดอบรมนายหมู่ให้กับทางโรงเรียนสารวิทยา
ได้ผลตอบรับบจากลูกเสือ - เนตรนารี ดีมากและขอบพระคุณทางโรงเรียนสารวิทยาที่ให้ความไว้วางใจ
สโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์เรื่อยมา
ระหว่างวันที่ 25 -26 กันยายน 2556

 

ผ่านไปด้วยรอยยิ้มแล้วความรู้ที่ได้รับจากการอบรม B.T.C. วิชาผู้กํากับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดปากบ่อ อ่อนนุช 35 กทม.ระว่างวันที่ 10 - 12 สิงหาคม 2556

ติดตามชมรูปได้ที่ facebook สโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์

คลิกดูภาพ อัลบั้ม 1

คลิกดูภาพ อัลบั้ม 2

คลิกดูภาพ อัลบั้3

(ไม่มีในแผ่นที่แจกให้)

 

ด้วยทางโรงเรียนเพ็ญพัฒนา จังหวัด ลพบุรี ได้จัดฝึกอบรมสัมมนาคุณครูทั้งโรงเรียนเพื่อทบทวนกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับผลตอบรับที่ดีมาก โดยทีมงาน สโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

 

ด้วยทางโรงเรียนภรวิชญ์ จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดฝึกอบรมสัมมนาทบทวนกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ให้กับคณะคุณครูและคุณครูโรงเรียนข้างเคียง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้ผลตอบรับที่ดีมาก โดยทีมงานสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ด้วยทางโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ได้จัดฝึกอบรมสัมมนาทบทวนกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ประเภท สำรอง ในวันที่ 22 มิถุนายน 2556 มีโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ผลการตอบรับที่ดีมาก โดยทีมงานสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์และคณะ ขอขอบคุณมา

 

ด้วยทางโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ได้จัดฝึกอบรมสัมมนาทบทวนกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ประเภทสามัญ และ สามัญรุ่นใหญ่ ในวันที่ 29 มินายน 2556 มีโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ผลการตอบรับที่ดีมาก โดยทีมงานสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์และคณะ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

 

 

ด้วยทางโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ได้จัดฝึกอบรมสัมมนาทบทวนกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับผู้บริหารโรงเรียน ณ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ผลการตอบรับที่ดีมาก โดยทีมงานสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์และคณะ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

งานสำเร็จไปด้วยความเรียบร้อย
สำหรับกิจกรรมเดินทางทางไกล
ที่สโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์รับผิดชอบ
ในงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 19
ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

 

อบรม B.T.C. วิชาผู้กํากับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดปากบ่อ อ่อนนุช 35 กทม.
ระว่างวันที่ 10 - 12 สิงหาคม 2556

ดูภาพการฝึกอบรมต่อได้ที่ facebook

คลิกดูภาพ อัลบั้ม 1

คลิกดูภาพ อัลบั้ม 2

คลิกดูภาพ อัลบั้ม 3 อันนี้ไม่มีในแผ่น dvd ที่แจกให้

การฝึกอบรมสัมมนาคณะครูโรงเรียนเพ็ญพัฒนา จังหวัดลพบุรี เพื่อทบทวนกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี วันที่ 3 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

ติดตามต่อได้ที่ facebook กดคลิก

การอบรม A.L.T.C ที่ผ่านมา รุ่น 612 เมษายน 2554

 

สโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์
ขอแสดงความดีใจกับความสำเร็จของ
อ.ธนชัย สายแขก
ได้รับเครื่องหมาย วูดแบดจ์ 4 ท่อน 

สโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์
เปิดรับสมัคร พี่น้องลูกเสือ เพื่อนผู้ร่วมอดุมการณ์ เพื่อกิจการลูกเสือ สนใจเข้าร่วมสมัครเป็น
1. คณะกรรมการบริหารสโมสร
2. ฝ่ายสนับสนุน
3.วิทยากร ในการฝึกอบรมลูกเสือและผู้กำกับ
4. สมาชิกสโมสร
ติดต่อและรับเอกสารและสมัครเป็นสมาชิก
ได้ที่
อ.ธนดล วงคติ หรือ (อ.วีระ ชื่อเดิม)
085-6655547
นายกสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์

อ.อนันต์ ปานคลัง
081-9018929

อ.คณินธนันทน์ ยะอนันต์
089-1469069

จำนวนผู้เข้าชม

 

 

 

 

 

ในวันที่ 1 ก.ค. 58

สมาคมสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์ได้แจกน้ำดื่มให้ลูกเสือ
และเนตรนารี คล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ ๒๐

ทางสมาคมสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์

รับผิดชอบกิจกรรมผจญภัย

 

งานชุมนุมลูกเสือสำรองที่ผ่านมา

ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี

กับความสำเร็จของงานชุมนุม

 

ดร.ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์ ผู้บังคับการค่ายชุมนุม

เป็นเกียรติอย่างยิ่งได้มาเยี่ยมชมกิจกรรมผจญภัย

ในงานชุมนุมลูกเสืออาเซียนครั้งที่ ๔

ทางสมาคมสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

 

ด้วยความยินดีในกิจกรรมผจญภัย

สำเร็จด้วยความสนุกสนานและได้รับความรู้

ในทักษะทางลูกเสือ มิตรภาพแด่พี่น้อง งานชุมนุมลูกเสือ

กศน. ครั้งที่ ๒

ดูภาพกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ กศน. คลิกเลยครับ

 

ทางสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์ กำลังจัดทำ CD บทสวดมนต์ ให้กับเพื่อนๆ สมาชิกและผู้รับการอบรม ฟรี!!! ผู้ใดจะร่วมทำบุญเชิญนะครับ

ทางสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์ กำลังจัดทำแผ่นพับบทสวดมนต์ เพื่อแจกให้กับทางสมาชิก และผู้รับการอบรม ใครสนใจร่วมทำบุญติดต่อได้ที่ นายกสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์ โดยตรง